Ürünler

Süper Dipkazan

Türkaysan, toprak işleme aletlerindeki birikimi yeni ve modern bir alet olan süper dipkazan ile Türk çiftçisinin hizmetine sunmaktadır. Bu alet taban oluşmuş tarladaki katmanlara 1 metre derinliğine kadar nüfuz ederek patlamaktadır. Bu sayede toprak derinliklerindeki minerallerin yüzeye doğru yayılmaması ve zemin suyunun filtre edilmesi sağlanır. Patlama ayaklarıının dizayn ve kalitesi Türkaysan Garantisi ile üretilmektedir. Traktör güçlerine bağlı olarak üç tip üretilen aletlerin özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.