Ürünler

Spiral Yaylı Kültivatör

Toprağı devirmeden kabatır. Çift helis sarımlı kare kesitli yaylı ayaklar toprakta titreştiğinden hızlı ve arzulanan bir tohum yatağı hazırlanmasına hizmet eder. Çatının yüksek olması ve ayaklar arasındaki açıklığın büyük olması nedeniyle anız işlemede tıkanma görüşmez. Anız işlemede veya ilkbaharda toprağın kabartılmasında dar uç demirli veya kazayağı şeklindeki uç demirleri, ağır ve otlanmış toprak koşullarında başarı ile kullanılabilir. Spiral yaylı kültivatörlerdeki şase yüksekliği 72 cm olup çiftçinin kullanma amacı ve traktör güçlerine bağlı olarak şase yükseklikleri 72 cmolan aletlerde üretilmektedir. İsteğe bağlı iki veya üç sıralı olarak üretilen kültivatörlerdeki iş derinliği 25-40 cm arasında değişmektedir. Üç askı sistemi kayılıcı iki sıralı ve dar kültivatörler ile bağların, narenciye bahçelerinin ve zeytinlik alanların her bölgesinin eksiksiz olarak işlenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca siparişte belirtildiği takdirde alete medane grubu ve istinat tekeri  de ilave edebilmektedir.

KULLANIM AMAÇLARI:

Spiral yaylı kütivatör,sürme derinliğinde toprağı devirmeden kabartır, karıştırır. Anız ve bitki artıklarını, gübreyi en uygun şekilde toprakta karıştırır. Ayrıca bunlar, kısmen toprak yüzeyinde kaldıklarından su ve rüzgar erozyonuna karşı iyi bir koruyucu örtü sağlamaktadır.

KULLANILAN MALZEME:

Kare kesitli spiral ayaklar ısıl işlemden geçmiş ıslah çeliğinden yapılmıştır. Verilen özel şekil sayesinde titreşim özelliğine sahiptir.