Ürünler

Yaylı Kültivatör Döner Tırmık Kombinasyonu

Türkaysan, tohum yatağı hazırlanmasındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yaylı kültivatör-döner tırmık kombinasyonu aletini geliştirmiştir. Bu yeni alet ile hassas olarak istenilen iş derinliği elde edilir. Toprağın korunması sağlanır ve erezyon önlenir. Rutubetin muhafaza edilmesini ve su alma kapasitesi yükseltir. Birim iş genişli için en az mazot ile birkaç işlev birden yerine getirilebilir. Yabani ot savaşına karşı çok etkilidir. Tohumun çimlenmesi ve filizlenmesi içi toprakta ideal ortam oluşturulur.

ÖNERİLER:

Parsel sonunda alet toprakta çalışır vaziyette iken asla manevra yapılmamalıdır. Alet traktöre bağlı ilen geri hareket ettirilmemelidir. Toprak özelliklerine bağlı olarak 8 - 12 km/saat arasında en uygu çalışma hızı tespit edilmelidir. Şayet alet ile ilk defa çalışma yapılmışsa gün sonunda tüm civata ve somonların kontrol edilemsi ve sıkıştırılması gerekmektedir. Türkaysan aletleri titreşen ayaklara ve arkadan gelen döner tırmığa sahiptir. Bu sayede düzgün ve aynı derinlikte işlenmiş tohum yatağı hazırlanmış olur.

Kültivatörler Türk çiftçisinin ihtiyacına göre çeşitlendirilmiş olup 3.35 m. 'ye kadar değişen iş genişliklerine sahiptir. Üretim programımızdaki tohum yatağı kültüvatörklerinin tip ve teknik özellikleri katalog da verilmiştir.

KULLANILAN MALZEME:

Yassı kesitli yaylı ayaklar ısıl işlemden geçmiş, özel yaylık çeliklerde yapılmıştır. Bu sayede çalışma koşullarında titreşim özelliklerine sahiptir.